Barion Pixel

Facebook nyereményjáték szabályzat

Szabályok, részvételi feltételek

A Nyereményjátékok szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az easymoto (easymoto.hu), (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Facebook oldalon megjelenő valamennyi Nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, magyarországi lakóhellyel rendelkező személy (továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

 1. A Játék leírása

A játék az easymoto.hu Facebook oldalán megosztott posztban érhető el. Ott olvasható a Játék leírása, tekinthetők meg az ahhoz kapcsoló anyagok és ott lehet regisztrálni, illetve jelentkezni a Játékra. Ha a feltételek máshogy nem szólnak, általánosan a következő feltételekkel indítunk nyereményjátékot:

 •  Írja meg melyik a kedvenc motoros útvonala

A megosztás nem feltétele a játékban való részvételnek.

 1. A Játék időtartama

Minden esetben a nyereményjáték posztjában található. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

2022.07.12. - 2022.07.28. 17:00-ig.

sorsolás: 2022.07.28. 18.00

 1. Jelentkezés a Játékra

A Játékra jelentkezni

- valamennyi, adott Játékkal kapcsolatban feltett kérdésre történő válaszadással, valamint

- az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybevételéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím és telefonszám megadása. A Játékra történő jelentkezés kizárólag, ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

A játékban csak akkor vehet részt valaki, ha a Játékos a játék pályázati feltételt teljesítette.

 1. Nyeremény

A nyereményjáték posztjában meghatározott 1 db fekete XLMoto 'sima' hátizsák, 1 db Motoline MUD removal 250 ml

 1. Sorsolás

A játékosok közötti sorsolás alkalmazás segítségével történik. A sorsolás folyamatát videóban nem rögzítjük.

 1. Nyertesek értesítése

A nyertest az adott Játék alatti posztban, a hozzászólása alatt értesítjük. A nyertest privát üzenetben is értesítjük, amennyiben lehetséges.

 1. A nyeremények kézbesítése

A nyereménytárgyat az easymoto.hu webáruház küldi el a nyertesnek. A küldés díja a szervezőt terheli.

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele/igénybevétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe!

 1. Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy

- a Szervező a Játékos által megadott személyes adatokat (pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám) kezelje kapcsolatfelvétel céljából, a cél teljesüléséig, de legkésőbb a nyeremény feladásáig.

A Szervező a személyes adatokat az Infotv. rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások keretei között.

 1. Felelősségkizárás

A pályázatok hiányosságáért (névelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik.

 1. Egyéb

A Játékos a Játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot. A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.